BIMAL u pandemiji omogućio stabilno snabdijevanje bh. tržišta jestivim uljem

Brčanska fabrika jestivog ulja BIMAL d.d. u 2020. godini, uprkos svim izazovima koje je donijela pandemija COVID-19, poslovala je sa pozitivnim rezultatom. Iako je ukupni prihod pao za oko 5%, odnosno na cca 175 mil. KM, prije svega zbog smanjenja isporuka na neka izvozna tržista, što je uslovljeno pandemijom COVID-19, dobit je ostala na nivou prošle poslovne godine i iznosi oko 4,5 mil. KM.

Konsolidacija na nivou BIMAL Grupe pokazuje da je prošla godina ipak onemogućila ostvarenje postavljenih ciljeva ukupne prodaje, te ostaje da se vidi da li će ova poslovna godina donijeti prevazilaženje pandemijske krize i omogućavanje ponovnog rasta svih parametara poslovanja.

”Jedina fabrika jestivog ulja u Bosni i Hercegovini, BIMAL, ni u jednom trenutku prošle godine nije dozvolila da tržište i građani ostanu bez osnovnog prehrambenog proizvoda. Naša strategija i fleksibilnost koja se temelji na razvijenom, stabilnom poslovnom modelu, koji uključuje proizvodnju u više država, omogućila nam je da prevaziđemo kompleksnost nastale situacije i da obezbijedimo preduslove za kontinuirano snabdijevanje domaćeg tržišta jestivim uljem”, izjavio je Ilija Studen, generalni direktor BIMAL-a i predsjednik Uprave STUDEN Holdinga.

Poslovni planovi u pogledu ulaganja u pogone fabrike BIMAL nisu zaustavljeni u 2020. godini, pa je tako završena izgradnja i puštena u probni rad nova Kotlovnica na ljusku, koja predstavlja tehnološki state of the art i koja značajno smanjuje troškove za utrošenu energiju, proizvodeći paru na ekološki prihvatljiv način po standardima EU.

”Moramo istaći da situacija sa koronavirusom nije uticala samo na ekonomiju nego i na pojedince, a mi smo omogućavajući rad od kuće, propisujući adekvatna interna pravila i jednim sveobuhvatnim, ozbiljnim pristupom sačuvali proizvodnju, radna mjesta, i zajedno sa našim zaposlenima postigli da BIMAL ostvari slične rezultate kao u godini ranije, uspješno prevazilazeći izazove koje je COVID donio”, rekao je Studen.

Fabrika jestivog ulja BIMAL je obnovljena 2002. godine od strane austrijskih investitora i nalazi se u Agroindustrijskom kompleksu STUDEN Holdinga u Brčkom.

scroll to top