BiH ne koristi novac iz programa pomoći poljoprivredi

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je u Berlinu da BiH ne koristi novac iz IPARD programa pomoći poljoprivredi iz sredstava EU, što njene farmere stavlja u nepovoljan položaj.

”BiH još ne koristi IPARD sredstva, ne koristi čak ni takozvana IPARD lajk sredstva i nije razvila IPARD institucionalnu strukturu za korištenje sredstava, iako je njeno uspostavljanje visoko na listi prioriteta Reformske agende do 2022. godine. Ova činjenica stavlja farmere u BiH u nepovoljan položaj u odnosu na zemlje regiona, a naročito u odnosu na farmere u EU sa kojima nesmetano trguje”, istakao je Pašalić.

On je u obraćanju na okruglom stolu posvećenom IPARD programu rekao da je Ministarstvo poljoprivrede učinilo mnogo da promijeni tu situaciju.

”Učestvovali smo u donošenju strateškog dokumenta na nivou BiH što je otvorilo vrata ka IPA sredstvima koja nisu IPARD sredstva u ukupnom iznosu od 30 miliona eura. Povećali smo sredstva agrarnog budžeta i za kapitalne investicije za po 25 odsto, ispunili smo uslove za izvoz svih kategorija poljoprivrednih proizvoda osim crvenog mesa, imamo uspostavljen sistem sljedivosti u kontroli kvaliteta hranom, veterinarske i savjetodavne službe, te ostvarujemo napredak u usaglašavanju zakonskih akata sa pravnom tekovinom EU”, naglasio je Pašalić.

On je istakao da od EU očekuje nastavak podrške u ispunjavanju preduslova za kandidatski status i ostvarivanje preduslova za pristupanje glavnim fondovima, te da Evropska komisija i dalje bude partner u koordinaciji aktivnosti između različitih nivoa vlasti, istovremeno poštujući ustavne nadležnosti u BiH.

Okrugli sto posvećen IPARD programu su organizovali njemačko Ministarstvo za poljoprivredu i hranu i Radna grupa za regionalni ruralni razvoj za Jugoistočnu Evropu.

Pašalić je učestvovao i u radu 12. Globalnog foruma hrane i poljoprivrede u Berlinu kojem je prisustvovalo 75 ministara poljoprivrede iz cijelog svijeta.

(Capital.ba)

scroll to top