Besplatna pomoć pri uvođenju standarda kvaliteta u poljoprivredi

AgroLink je kompanija koja ima preko 10 godina iskustva rada sa poljoprivrednim proizvođačima širom Bosne i Hercegovine. Osnivači su žene poduzetnice koje su spojem različitih, ali komplementarnih struka (jedna je magistrica poljoprivrednih nauka, a druga magistrica ekonomskih nauka) i dugogodišnjeg iskustva željele da razviju različite mehanizme podrške rastućem agro-sektoru i pripremaju ga za izlazak na međunarodno tržište.

”Agrolink je počeo svoj rad sa uspostavljanjem tržišnog informacijskog sistema u poljoprivredi, preko kojeg se vršilo prikupljanje veleprodajnih cijena svježeg voća i povrća na dnevnoj bazi širom BiH. Također, razvili smo i Regionalni monitor cijena voća i povrća na sedmičnoj bazi, centar za podršku, softvere za sljedivost-praćenje proizvoda od polja do stola”, poručuje direktorica Farah Muftić.

Agrolink je djelovao kao centar za promociju izvoza bh. proizvoda na EU tržišta, te je pružao usluge brojnim izvozno orijentisanim subjektima na unapređenju njihove kontrole kvalitete, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane, marketinga i promocije. S tim u vezi, AgroLink je identifikovao brojne nedostatke i potrebe kod domaćih proizvođača i izvoznika, te je dio svojih usluga usmjerio na edukaciju i osnovao AgroLink Akademiju 2013. godine kroz koju je prošlo preko 800 učesnika do danas.

”U saradnji sa Sweden/USAID FARMA II Projektom, AgroLink je objavio Javni poziv za proizvođačke organizacije da iskažu svoj interes za jedan ili više paketa podrške koje sufinansira FARMA II. Naime, riječ je o grant sredstvima koja će putem usluga AgroLinka d.o.o. omogućiti proizvođačkim organizacijama da pristupe nekoj od usluga koje AgroLink nudi, a u skladu sa potrebama proizvođačkih organizacija. Rok za podnošenje prijava je 25.02.2020. godine, a više informacija zainteresovani mogu potražiti putem emaila info@agrolink.ba. Rok za realizaciju svih aktivnosti iz ovog programa je krajem oktobra 2020. godine. Poziv obuhvata konsultantske usluge bez naknade za uvođenje i certifikaciju standarda i sistema kontrole kvalitete (GlobalGAP, GRASP, HACCP, IFS, Organic), obuke za proizvođačke organizacije i njihove članove/kooperante, promociju i marketing kroz razvoj web stranica i prezentacije putem društvenih mreža. Firme će biti dužne da pokriju troškove certifikacije i troškove puta do mjesta obuke”, dodaje Muftić.

Pored toga, AgroLink nastavlja s pružanjem svojih usluga i kontinuiranom osnaživanju svojih kapaciteta. Kao kompanija koja se bavi savjetodavnim uslugama i edukacijama, često se na terenu susreće s još dovoljno razvijenom svijesti o značaju transfera znanja, tehnologija i inovacija. Poručuju da je izuzetno važno imati jasnu strategiju ulaska na neko tržište. Potrebno je  uložiti napore, osigurati najbolje kanale distribucije i zadovoljiti zahtjeve kupaca. Zbog globalizacije tržišta i slobodnog kretanja roba gotovo je nemoguće zadržati postojeće i privući nove kupce ako proizvod nije visoke kvalitete, siguran i lako dostupan.

”Potrošačima su  informacije o proizvodima lako dostupne te imaju očekivanja vezana uz kvalitetu proizvoda koje plaćaju, a ako njihova očekivanja nisu ispunjena okreću se novim proizvodima koje tržište nudi. S druge strane, proizvođač koji želi poslovati s velikim kupcima, izvoziti, konkurisati na javnim konkurse biti odabran  od strane potrošača svjestan je da mora odgovoriti na nove trendove u poslovanju”, zaključuje Muftić.

Bosanskohercegovačka poljoprivreda iz mjeseca u mjesec, bez obzira na izazove na domaćem i međunarodnom tržištu, donosi i brojne pozitivne vijesti. Dok rastu mogućnosti izvoza na međunarodno tržište, proizvođači prihvataju nove prakse i standarde, a od brojni mali proizvođači teže ka stvaranju proizvoda veće vrijednosti. Na tom putu nisu sami, gdje im u njihovom napretku značajno pomažu aktivnosti poput ovih koje realizira Agrolink.

scroll to top