Banovići – Obaveza prijavljivanja promjena na poljoprivrednom gazdinstvu

Foto: ilustracija

Općina Banovići obavještava sve nosioce poljoprivrednih gazdinstava i klijente, koji su putem nadležne općinske službe izvršili registraciju  poljoprivrednih gazdinstava u prethodnim godinama, da su isti do 31.03.2020. godine obavezni  prijaviti sve  promjene nastale na poljoprivrednim gazdinstvima, što je obaveza propisana članom 14.  Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata (”Sl. novine FBiH” broj: 42/08 ).

Prema  navedenom Pravilniku, poljoprivredna gazdinstva su dužna svake godine u periodu od 1. janura do 31. marta tekuće godine, nadležnoj službi dostaviti podatke o:

1. poljoprivrednim kulturama zasijanim površinama na poljoprivrednom zemljištu,

2. trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke,

3. promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta.

Navedene podatke poljoprivredni proizvođači dostavljaju  u kancelariju broj 13,  u zgradi Općine Banovići.

NAPOMENA: Poljoprivredni proizvođači  koji ne  izvrše navedene promjene neće moći ostvariti novčani poticaj za 2020. godinu bez obzira da li su Kantonalnom ministarstvu poljoprivrede prijavili proizvodnju za 2020. godinu.

scroll to top