Općina Banovići obavještava sve nosioce poljoprivrednih gazdinstava i klijente, koji su putem nadležne općinske službe izvršili registraciju  poljoprivrednih gazdinstava u prethodnim godinama, da su isti do 31.03.2020. godine obavezni  prijaviti sve  promjene nastale na poljoprivrednim gazdinstvima, što je obaveza propisana članom 14.  Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata (”Sl. novine FBiH” broj: 42/08 ).

Prema  navedenom Pravilniku, poljoprivredna gazdinstva su dužna svake godine u periodu od 1. janura do 31. marta tekuće godine, nadležnoj službi dostaviti podatke o:

1. poljoprivrednim kulturama zasijanim površinama na poljoprivrednom zemljištu,

2. trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke,

3. promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta.

Navedene podatke poljoprivredni proizvođači dostavljaju  u kancelariju broj 13,  u zgradi Općine Banovići.

NAPOMENA: Poljoprivredni proizvođači  koji ne  izvrše navedene promjene neće moći ostvariti novčani poticaj za 2020. godinu bez obzira da li su Kantonalnom ministarstvu poljoprivrede prijavili proizvodnju za 2020. godinu.