Prije nekoliko dana asfaltiran je plato Zelene pijace  u Gračanici što je jedan od završnih radova u okviru prve faze. Ova faza podrazumjevala je dizanje stare podloge, izgradnju fekalne kanalizacije i kanalizacije za površinske vode, izgradnju sanitarnog čvora i asfaltiranje. U narednim danima će biti postavljena i ograda oko cjelokupnog […]