Voće
Sadnja voćaka – obavite je pred kraj zime

Na našem se području sadnja voćaka može obaviti tokom cijelog perioda mirovanja vegetacije pa čak i zimi ako su