Općina pomaže revitalizaciju voćnjaka šljive za sadnju 2022. godine

Općina Prozor-Rama, koja je nadaleko poznata po uzgoju šljiva, raspisala je JAVNI POZIV za odabir korisnika za revitalizaciju voćnjaka šljive na području općine Prozor-Rama za sadnju 2022. godine.

Javni poziv se raspisuje za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji, podizanje nasada šljive kroz Projekt revitalizacija voćnjaka, na području općine Prozor–Rama za jesenju sadnju 2022. godine. Realizacija Projekta će biti preko Ekološke udruge poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača “Eko plod”.

“Korisnici sredstava mogu biti, OPG, fizičke i pravne osobe sa područja općine Prozor-Rama i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine”, navodi se u pozivu.

Potporu poljoprivrednoj proizvodnji, podizanje nasada šljive, dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima u sadnom materijalu na području općine Prozor –Rama, koji ispune uvjete i to za podizanje nasada od 0,1-0,2 ha. Ukupna površina koja se planira zasaditi za jesenju sadnju 2022. godine je 20,0 ha.

Rok za podnošenje zahtjeva-prijave za podizanje nasada šljive, kroz Projekt revitalizacija voćnjaka, jesenja sadnja 2022, je do 1.08. 2022. godine.

Skoro svako kućanstvo u ovoj Općini ima poneko stablo šljive, a onih koji se ozbiljnije bave šljivarstvom i koji prerađuju šljivu ima negdje oko 300. Najzastupljenija sorta je požegača.

“Kada govorimo o sortama šljiva, još uvijek ima požegače. To je stara sorta šljive koja još uvijek postoji na našem području, ali potiskuju je nove sorte – razne vrste čačanki, stanley i hanita, koje polako uzimaju primat u našim voćnjacima”, kazao je pomoćnik načelnika Općine Prozor-Rama Josip Juričić.

scroll to top