Najveće učešće u ostvarenim investicijama zabilježeno u prerađivačkoj industriji

Ilustracija

Vrijednost ukupno ostvarenih investicija u stalna sredstva u Federaciji BiH za 2021. godinu iznosi 3.797.502 hiljada KM, navodi Federalni zavod za statistiku.

U odnosu na 2020. godinu, ostvarene investicije u stalna sredstva u 2021. godini su veće za 12,6%.

Posmatrano prema djelatnosti investitora najveće učešće u ostvarenim investicijama u 2021. godini je zabilježeno u sljedećim područjima djelatnosti: Prerađivačka industrija (C) 18,1%, trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (G) 16,6%, prijevoz i skladištenje (H) 15,3%, javna uprava i odbrana/obrana, obavezno/obvezno socijalno osiguranje (O) 9,7%.

Podaci o investicijama u stalna sredstva su prikupljeni putem istraživanja Godišnji izvještaj o investicijama u stalna sredstva (obrazac INV-01) za sve pravne osobe.

Nisu obuhvaćena investiciona ulaganja samostalnih poduzetnika i domaćinstava/kućanstava.

Podaci o investicijama prikazuju ukupno ostvarene investicije i ostvarene investicije u nova stalna sredstva po tehničkoj strukturi.

Svi podaci su iskazani po područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, koja je usklađena sa evropskom/europskom klasifikacijom NACE Rev. 2, a pravne osobe su grupisane prema sjedištu i pretežnoj djelatnosti investitora (organizacioni princip).

(Izvor: Akta.ba)

scroll to top