Kako da prepoznate da li je jaje svježe

Nakon što jaje razbijemo tada možemo i vizualno procijeniti njegovu svježinu.

Svježe jaje ima čvrst i ispupčen žumanjak te gust i zamućen bjelanjak. Ljuska jaja je primjer izvrsne prirodne ambalaže koja sedmicama može održati namirnicu prikladnom za konzumaciju.

Ali kako dani prolaze, u jajetu neminovno dolazi do promjena koje dovode do kvarenja.

Metoda uranjanja u vodu

Najbolji način kako prepoznati je li jaje svježe jest metoda uranjanja u vodu. Jaja polažemo u lonac u kojem smo ulili vodu do nivoa koji je barem dvostruko viši od visine jaja. Ukoliko jaja potonu i ostanu čvrsto na dnu riječ je o veoma svježim jajima. Jaja koja se pomalo dižu od dna nisu najsvježija, ali svakako su još uvijek sigurna za konzumaciju.

Jaja koja plutaju su pokvarena i ne bi ih trebalo konzumirati. Razlog plutanja jaja je vazduh. Naime, ljuska jaja je porozna i dopušta ulazak vazduha te izlazak vlage. Zbog toga se smanjuje volumen samog jaja, a raste udio vazdušne komore i jaje počinje plutati.

Kod starijih jaja bjelanjak je rijedak, a žumanjak lako puca

Nakon što jaje razbijemo tada možemo i vizualno procijeniti njegovu svježinu. Svježe jaje ima čvrst i ispupčen žumanjak te gust i zamućen bjelanjak. Ali kako vrijeme prolazi, bjelanjak jaja postaje proziran i gubi viskoznost, a membrana žumanjka sve više slabi i na kraju lako puca.

Za ove promjene zaslužno je nekoliko hemijskih reakcija. U prvom redu dolazi do promjene pH jaja, odnosno jaje postaje sve lužnatije. Proteini bjelanjka u kiselom mediju drže se čvrsto zajedno i dovoljno su jaki da lome svjetlost pa se bjelanjak vizualno čini zamućenim.

Kako raste pH tako slabi proteinska veza, a bjelanjak se sve više razilazi i čini prozirnim. U toj situaciji dolazi do promjene i u žumanjku.

Žumanjak prima vodu iz bjelanjka čime slabi njegova membrana i čitava struktura. Starije jaje, no koje je još uvijek sigurno za konzumaciju, razliće se u tavi i nećete uspjeti dobiti lijepi oblik kod  pečenja jaja “na oko”.

Starija jaja će i kod tvrdog kuhanja imati nepravilan oblik. Međutim, ipak postoji jedna kulinarska prednost starijih jaja, a to je da će se nakon kuhanja lakše oguliti.

scroll to top